Disponujeme vysokou volnou kapacitou náhradního plnění, kterou rádi nabídneme k využití našim klientům. Tuto skutečnost řádně doložíme potřebnými podklady a dokumenty.

Náhradní plnění

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a vyhláška č. 518/2004, kterou se zákon č. 435 provádí, ukládá v § 81 odst. 1 zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci, včetně státních institucí a rozpočtových organizací, zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4%.

Každá organizace má možnost splnit tuto povinnost třemi způsoby:

  1. Zaměstnat tolik ZP občanů, aby jejich počet činil minimálně 4 % z celkového počtu pracovníků zaměstnavatele – povinný podíl.
  2. Odvodem do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrné hrubé měsíční mzdy (zveřejněné Českým statistickým úřadem) za každého chybějícího zdravotně postiženého zaměstnance podle povinného podílu.
  3. Odebíráním výrobků a služeb od organizací zaměstnávajících více než 50 % ZP zaměstnanců. Hodnota odběrů je stanovena sedminásobkem průměrné měsíční mzdy zjištěné za 1. – 3. čtvrtletí sledovaného roku násobeného povinným podílem ZP zaměstnanců v dané organizaci – jedná se o tzv.  náhradní plnění.

Kalkulačka náhradního plnění na rok 2020

Vstupní hodnoty Výstupní hodnoty
Průměrná hrubá mzda 34 611 Kč  
Počet zaměstnanců firmy Doporučený počet zaměstnanců se ZP 0
Z toho ZP Zbývá nakoupit náhradní plnění ve výši 0
Objem služeb či zboží nakoupených v rámci náhradního plnění nebo odvézt do státního rozpočtu částku 0
  Odvod do rozpočtu vám pomůžeme ušetřit

Pokud nerozumíte výstupním hodnotám, můžete nás kontaktovat.
Rádi vám poradíme, co která hodnota znamená a jak na náhradní plnění.