Společenská odpovědnost společnosti Tecum s.r.o.

Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené

Chceme být společensky odpovědní a protože nám nemohla uniknout známá mediální kauza Transparency international, rozhodli jsme se analyzovat trh s prodejem kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené. Na základě našich zjištění jsme dospěli k závěru, že tyto pomůcku se často prodávají za nepřiměřené ceny. Protože se v drtivé většině jedná pouze o nákup a prodej sériově vyráběných zařízení a softwaru, nechápeme některé kalkulace prodejců, které nijak nereflektují míru přidané hodnoty jejich práce. Nadhodnocení ceny pomůcky, která se neslučuje s dobrými mravy považujeme za společensky nepřípustné.

Rozhodli jsme se jako zcela nezávislý a nestranný subjekt nabídnout pomocnou ruku ve formě odborného poradenství zrakově postiženým a též úředníkům ÚP, kteří posuzují žádosti o příspěvek na pořízení kompenzační pomůcky pro zrakově postižené. Naše společnost je též ochotna zaštítit nabídky subjektů s férovou cenou, kdy nebude docházet k nabídce zbytečných komponent či softwaru, který zrakově postižený vzhledem ke svému handicapu nepotřebuje a zároveň nevyužije, což se často děje s vidinou vyšších zisků prodávajících subjektů.

Záštita společnosti Tecum s.r.o., držitele ochranné známky Práce postižených a subjektu s velmi dobrou pověstí nejen v komunitě zrakově postižených, bude garancí, že nabídka se nebude pohybovat v neetických cenových výšinách. Chceme dosáhnout značných finančních úspor ve výdajích státu i u osob se zrakovým postižením.

Jak vám můžeme pomoci

  • nezávisle posoudíme serióznost cenové nabídky kompenzační pomůcky
  • na základě specifikace handicapu osoby se zrakovým postižením pomůžeme odhalit hardwarové kompononty a softwarové doplňky, které jsou žadatelům nabídnuty za účelem zvýšeného zisku prodávajícího subjektu
  • můžeme za vás oslovit více subjektů a předložíme vám nejvýhodnější nabídky
  • pomůžeme ušetřit finanční prostředky nejen státu, ale i osobám se zrakovým postižením, pro které je za určitého splnění podmínek příspěvek nárokový a to se spoluúčastí 10 %
  • doporučíme vám prověřená školící střediska, kde se vám budou poctivě věnovat
  • poradíme vám, na jaké neziskové organizace a sdružení se obrátit s žádostí o finanční podporu na úhradu 10 % spoluúčasti při pořizování kompenzační pomůcky.

Kontaktujte nás

Budeme rádi, pokud i vy přispějete svým dílem ke společenské odpovědnosti. Pro komunikaci s námi můžete využít kontaktní formulář.