Odborné přednášky

Firmy a instituce – školení zaměstnanců

Efektivně vzděláváme zaměstnance v oblasti soft skills, které jsou velmi důležité v každodenním pracovním životě.

Vedle klasických přednášek jsou vedeny semináře formou interaktivních workshopů, které aktivně zapojí vaše zaměstnance do řešeného problému.

Přednášky zajistíme u vás na pracovišti, v přednáškovém sále ve vaší blízkosti a nebo na podnikových akcích jako jsou Dny zdravíTeambuilding.

Klientům poskytujeme za odebrané služby náhradní plnění.

Firmy a instituce – prevence zdraví zaměstnanců

Odborné přednášky a semináře koncipujeme tak, abychom efektivně vzdělávali zaměstnance v oblasti zdravého životního stylu a účinně tím řešili problém prevence zdraví.

Přednášky a semináře jsou podávány formou, která posluchače zaujme a uspokojí nejen laiky, ale i odbornou veřejnost, která se o danou problematiku zajímá.

Přednášky zajistíme u vás na pracovišti, v přednáškovém sále ve vaší blízkosti a nebo na podnikových akcích jako jsou Dny zdravíTeambuilding.

Odborné přednášky je možné objednat jako ucelený blok seminářů nebo jednotlivě jako samostatné přednášky.

Klientům poskytujeme za odebrané služby náhradní plnění.

Firmy a instituce – poradenství v oblasti zaměstnávání ZP osob

Školení je určeno vedoucím pracovníkům, kteří budou seznámeni s legislativními požadavky, výhodami plynoucími ze zaměstnávání zdravotně postižených a také s postupy, jak zaměstnance vhodně začlenit do pracovního kolektivu.

Budou vám vysvětleny důležité pojmy, kterými jsou například povinný podíl, náhradní plnění a chráněné pracovní místo. Dále vám poskytneme mnoho praktických rad.

K poradenství v oblasti zaměstnávání zdravotně postižených vám též poskytneme náhradní plnění za odebrané služby.

Poskytujeme tyto odborné přednášky

Školení zaměstnanců
 • Stres a time management
 • Základy komunikace
 • Komunikace v krizových situacích
 • Komunikace – call centrum
 • Manažerské dovednosti
 • Řešení konfliktních situací
 • Firemní kultura
 • Motivace a týmová spolupráce
 • Obchodní korespondence
 • Osobnostní růst
 • Typologie osobnosti
Prevence zdraví zaměstnanců
 • Zdravá výživa a poradenství
 • Zdravá výživa a obecné zásady v příjmu potravy
 • Houby čínské medicíny - boj proti civilizačním chorobám
 • Pěstování hub na zahrádce – domácí zdroj zdraví
 • Klíčení semen – pěstujte doma výhonky plné vitamínů po celý rok
 • Sportovní a zdravotní vědy
 • Fyziologie tělesné zátěže (Jak se správně pohybovat)
 • Stres – možnosti jeho odstraňování a prevence
 • Psychohygiena a ochrana zdraví při práci
 • Bezpečnost činnosti v oblasti sportu
 • První pomoc v rámci EU
 • Základy anatomie (Stavba člověka)
Zaměstnávání zdravotně postižených
 • Legislativa zaměstnávání zdravotně postižených

Poskytujeme tyto služby

Správa v oblasti zaměstnávání zdravotně postižených

Nabízíme komplexní či částečné převzetí problematiky politiky zaměstnanosti zdravotně postižených ve vaši firmě/instituci pod naší správu. Zajistíme celkovou optimalizaci stavu a všech procesů v této oblasti tak, abychom pro vás dosáhli co nejpříznivějšího ekonomického výsledku. Předání této oblasti do naší správy vám zároveň výrazně sníží administrativní zátěž, která je s touto problematikou spojená.